Herstellen van een burn out; Begeleiding bij Stress en Burn out klachten 

Burn-out en overspannenheid zijn stress-gerelateerde aandoeningen waarbij verschillende klachten optreden zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele instabiliteit. Meestal wordt burn-out opgevat als een vorm van overspannenheid waarbij het chronische karakter en vermoeidheid meer centraal staan. Zowel stressoren uit de omgeving als persoonlijke eigenschappen spelen een rol bij het ontstaan van overspannenheid en burn-out.

Een omgevingsstressor is bijvoorbeeld de combinatie privé en werk. Een burnout kan ontstaan als je ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijft gaan. Je blijft steeds maar je best doen. Uiteindelijk zijn je ‘reserves’  op met als gevolg dat je lichaam en geest uitgeput zijn. 

 Uit onderzoek blijkt dat Eén op de acht werknemers in de westerse wereld vroeg of laat te maken krijgt met stress- of burn-outklachten. Twee keer zo veel vaker zijn het vrouwen dan mannen die uitvallen door stressklachten. Door allerlei verschillende redenen en omstandigheden wordt (onbewust) roofbouw gepleegd op het lichaam. Daardoor functioneert het stress-systeem niet meer zoals het oorspronkelijk bedoeld is en kan je terecht komen in een overlevingsmechanisme. 

In een Stress en Burn Out traject onderzoeken we samen wat je nodig hebt om weer sterker te staan. Het traject is individueel en persoonlijk want de redenen dat je stressklachten hebt, zijn altijd anders. Niemand is het zelfde ondanks dat de klachten wel vergelijkbaar kunnen zijn.

In het traject leer je: